Systém vám umožňuje vkládat do e-shopu ceny ve výchozím stavu s DPH nebo bez. Pokud vedete ceníky produktů v částkách bez DPH, nastavte ukládání cen "bez DPH". Po odečtení slev se k cenám připočítává procento DPH. Výsledná cena je prodejní. Pokud vedete ceníky v částkách s DPH, nastavte ukládání cen "s DPH". Po odečtení slev se k cenám procento DPH nepřipočítává. Ceny bez DPH se vypočítají dle účetního vzorce.

Popis v administaci

  1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Základní / Nastavení obchodu
  2. Vyplňte pole Ukládat ceny s DPH. 
  3. Uložte změny.

Diskuse
Často se ptáte