Systém umožňuje vkládat do e-shopu ceny ve výchozím stavu s DPH nebo bez DPH. Ceny, které se násobí sazbou DPH se následně zaokrouhlují a formátují podle nastavení měny. Jaký typ ceny se bude na e-shopu zobrazovat zákazníkům nastavíte podle nápovědy Zobrazení cen s / bez DPH.

Pro "pěkné ceny" musíte ukládat do systému ty ceny, které chcete mít "pěkné" (s nebo bez DPH). Podle tohoto pravidla si případně upravte importovaný feed ještě před jeho nahráním do systému UPgates.

Popis v administraci

  1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Základní / Nastavení obchodu.
  2. Vyplňte pole Ukládat ceny s DPH. 
  3. Uložte změny.

Ukládání s DPH

Pokud vedete ceníky v částkách s DPH, nastavte ukládání cen "s DPH". Po odečtení slev se k cenám procento DPH nepřipočítává. Ceny bez DPH se vypočítají odečtením sazby DPH.

Nastavení využívá většina e-shopů prodávajících koncovým zákazníkům (tzv. B2C). Ty zajímají ceny s DPH, protože to jsou neplátci DPH.

  • Výhoda - prodejní ceny jsou marketingově hezky zaokrouhlené.
  • Nevýhoda - pokud máte ceníky bez DPH, je třeba ceny nejdříve ručně přepočítat. V případě importu je třeba ceny upravit na částky navýšené o DPH pomocí funkce marže, která ceny navýší o určité procento. Pozor, tento postup není možné použít v případě, že používáte více sazeb DPH. Více informací najdete v nápovědě zde.

Ukládání bez DPH

Pokud vedete ceníky produktů v částkách bez DPH, nastavte ukládání cen bez DPH. Po odečtení slev se k cenám připočítává procento DPH. Výsledná cena je prodejní s DPH.

Toto nastavení využijete v B2B prodeji, kde jsou vaši zákazníci převážně plátci DPH a zajímají je ceny bez DPH.

  • Výhoda - jako velkoobchodník máte ceny bez DPH v základním zaokrouhleném tvaru. Vaši odběratelé jsou na ně zvyklí.
  • Nevýhoda - prodejní ceny s DPH se násobí sazbou DPH a mohou vzniknout ceny, které nejsou marketingově hezké. 

Systém počítá zisk (rozdíl mezi nákupními a prodejními cenami) vždy s nebo bez DPH podle toho, co je nastaveno jako ukládání v sekci nastavení obchodu (více zde). Když ukládáte ceny s DPH, tak se také zisk počítá s DPH. Pokud byste je ukládali bez DPH, budou statistiky také bez DPH.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna