Pokud chcete, aby měl Váš e-shop jedinečnou grafiku na míru, bude potřeba zasáhnout do kódu HTML šablon (případně také Javascriptu). K tomu je třeba aktivovat rozšířené možnosti Editoru kódu.

K úpravám budete potřebovat odborné znalosti kódování webových stránek. Případně můžete využít služeb některého z našich expertů z Marketplace.

Upozornění! Rozšířené možnosti Editoru kódu vyžadují deaktivaci modulu Designer. Zasahujete totiž do samotného grafického systému e-shopu. Proto doporučujeme si grafiku nejdříve co nejdetailněji nastavit v Designerovi, dodat vlastní styly v základních možnostech Editoru kódu (více zde) a až poté, když jste vyčerpali všechny systémové možnosti, si zapněte rozšířené možnosti Editoru kódu. 

Možnosti úprav

V administraci přejděte do  Grafika / Editor kódu.

  • Styly CSS - V oddílu Styles se zobrazuje soubor _custom.scss a _variables.scss. V oddílu Theme se dále zobrazuje soubor _theme.scss. Více zde.
  • Javascript - V oddílu Scripts se zobrazuje systémový soubor common.js (více zde). Lze přidat vlastní soubor .js (více zde).
  • HTML šablony - V oddílu Templates se zobrazuje stromová struktura šablon grafiky. Více zde.
  • Poznámky - V oddílu Poznámky se nachází soubor, do kterého si můžete zapisovat informace např. ke změnám provedeným v kódu. V případě změny verze designu na novější verzi se tento soubor neaktualizuje (více zde).

Aktivace rozšířených nastavení

Co tím získáte?

  • Výše uvedené možnosti editace grafiky.
  • Automaticky se vytvoří záloha grafiky vytvořené v modulu Designer pro případ, že se k ní v budoucnu budete chtít vrátit.

O co tím přicházíte?

  • O možnost nadále používat modul Designer.
  • O nové funkce, které se projeví v budoucích verzích grafiky.
  • O veškeré úpravy provedené v Editoru kódu v případě, že se v budoucnu budete chtít vrátit k modulu Designera.
  • O technickou podporu ke grafice ze strany UPgates.

Diskuse
Často se ptáte

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna