Update systému verze 28

Administrace

Facebook Conversions API

Propojení e-shopu na Facebook pomocí Conversions API. Více zde.

Nový typ zaokrouhlování měny

U měny v e-shopu je možné nově zvolit zaokrouhlování na 5 setin jednotky měny (tzn. 0,05). Více zde.

Detail zákazníka v náhledu objednávky

Náhled konkrétní objednávky v seznamu objednávek nyní obsahuje také detaily zákazníka. Více zde.

Fixace akčních tlačítek v seznamu položek

V seznamu položek si lze nastavit fixaci akčních tlačítek v pravé části řádků s položkami. Více zde.

Sklad - generování PDF se seznamem produktů

V hromadných úpravách objednávek lze vygenerovat dokument obsahující seznam objednaných produktů. Každý řádek s produktem obsahuje název, kód, EAN, celkový počet kusů na skladě a umístění na skladě. Více zde.

Počítání znaků v Meta popisku

Během vyplňování meta popisku se počítají znaky pro snazší orientaci ohledně délky zadaného textu. Více zde.

Responzivní šablony systémových emailů

Výchozí šablony systémových emailů objednávky jsou nyní responzivní. Více zde.

Nastavení formátu ITEM_ID ve feedech

U vybraných feedů je možné si nastavit, která hodnota se bude u produktů a variant používat pro prvek ITEM_ID. Týká se feedů Glami, Heureka, Mall a Zboží.cz. Více zde.

SEO Meta Description

Došlo k opravě chyby při předávání seo meta description pro vyhledávače, která byla způsobena vložením nesprávného tagu v layooutu a vyskytovala se na všech typech stránek (Homepage, kategorie, detail produktu, články). To mohlo způsobovat, že vyhledávače v SERPu nezobrazovaly definovaný meta description, ale náhodný text získaný z vrchní části stránky. Jednalo se o problém, který se vyskytoval pouze u projektů s aktivovanám Editorem kódu. Tato chyba se týká šablon verze 1.3 až 3.8.

Doplňky

Mall feed

Samostatné feedy (hlavní a dostupnostní) pro napojení na službu Mall. Více zde.

Ostatní

  • Proporcionální roztahování banneru: pro banner typu Obrázek si lze omezit jeho maximální šířku na rozměr obrázku nebo samotného kontejneru. Tato funkce je dostupná od grafických šablon verze 3.9 modulu Designer. Více zde.
  • Nastavení velikosti loga v systémových emailech: v administraci je možné si zadat šířku a výšku loga generovaného pro systémové emaily e-shopu. Více zde.
  • Export nejprodávanějších produktů: tento seznam produktů si lze vyexportovat ve formátu CSV. Více zde.
  • Dokumentace API - Status: informace pro API status. Více zde.
Další článek
Update systému verze 27.1