Různé ceníky se dělají proto, aby neměli všichni zákazníci stejné ceny. Tento postup umožňuje změnit slevu pro daný ceník. Procento (kladná hodnota), o které se sníží všechny ceny produktů v daném ceníku vzhledem k cenám ve výchozím ceníku.

Pokud má zápornou hodnotu, ceny se navyšují. Výchozí ceník má vždy tuto hodnotu slevy 0. Systém počítá s hodnotami s až dvěma desetinnými místy.

Pokud sleva není zadána, systém s polem pracuje, jako by v něm byla 0.

Postup v administraci

1. Proveďte základní nastavení Vytvoření a nastavení ceníku a poté pokračujte v postupu níže.

  1. Klikněte na ceník, u kterého chcete změnit slevu.
  2. Do kolonky Sleva vepište procentuální hodnotu slevy na ceník. 
  3. Uložte provedené změny.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna