Dlouhý popis se zobrazuje pod hlavním obrázkem produktu. Spolu s dlouhým popisem se zobrazují také parametry, soubory ke stažení a další související informace. 

  • V textu uvádějte, v rozumné míře, klíčová slova určená nejen pro zákazníky, ale také pro vyhledávače.
  • V případě, že je text delší, čleňte jej do podnadpisů a odstavců.
  • Tučně označujte důležitá a klíčová slova.

Čtenář se pak lépe orientuje a vyhledávače obsah snáze indexují. Je třeba si uvědomit, že obecně na internetu se nečte, ale skenuje. Tzn. čtenář projíždí pohledem nadpisy a zvýrazněná slova a pokud ho něco zaujme, přečte si více v běžném textu.

Podrobnější informace, jak pracovat s textovým editorem najdete zde.

Postup v administraci

  1. V menu administrace zvolte sekci Produkty / Seznam produktů.
  2. Vyberte produkt, u kterého chcete popis upravit.
  3. Ujistěte se, že jste v záložce Popis.
  4. Přejděte do oddílu Popis.
  5. V poli Dlouhý text proveďte požadované úpravy.
  6. Uložte změny.

Zobrazení na e-shopu

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna