Emailové šablony slouží k tomu, abyste mohli email v daném formátování opakovaně rozesílat. Před odesláním emailu doporučujeme upravit si strukturu a obsah výchozí šablony podle vašich potřeb. V šabloně se pracuje s dynamickými zástupci (více zde), které vkládáte do obsahu. Při odeslání se namísto těchto značek doplní skutečný obsah, který reprezentují. Šablonu si můžete v případě potřeba také nechat zpracovat některou z externích agentur do zcela odlišné podoby.

Popis v administraci

  1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Emailing / Emaily.
  2. Klikněte na výchozí šablonu.
  3. Upravte šablonu podle potřeby za pomocí vkládání proměnných odkazů z nabídky v kombinaci s vašim textem.
  4. Uložte provedené změny.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna