Před odesláním emailu je třeba nejdříve navrhnout jeho obsah. Nejsnazší postup je úpravou aktuálně připravené výchozí šablony. 

Popis v administraci

  1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Emailing / Emaily.
  2. Klikněte na výchozí šablonu.
  3. Upravte šablonu podle potřeby za pomocí vkládání proměnných odkazů z nabídky v kombinaci s vašim textem.
  4. Uložte provené změny.