Dokument je soubor obsahující informace obsažené v detailu objednávky. Je možné ho zaslat zákazníkovi prostřednictvím emailu nebo stáhnout do počítače pro účely zálohování.

Vytvoření a úprava dokumentu

V UPgates jsou přednastaveny dokumenty Objednávka, Faktura, Dobropis a Účtenka. Ty si můžete libovolně upravovat. Zároveň je možné vytvořit si dokumenty vlastní. V Nastavení / Objednávky / Dokumenty.

Informace v dokumentu

Popíšeme si, jaké informace obsahuje výchozí dokument Objednávka. Ostatní dokumenty vycházejí z podobných principů.

Jsou zde především údaje o dodavateli (tedy o vás jako provozovateli e-shopu). Ty se plní v Nastavení / Základní / Nastavení obchodu oddíl Fakturační údaje.

Dokument dále obsahuje informace o odběrateli (tedy o vašem zákazníkovi). Doplní se z detailu objednávky, záložky Zákazník.

Data vystavení, splatnosti atd. se nastaví při generování dokumentu v dané objednávce (záložka Popis, oddíl Dokumenty). Pokud je necháte neupravené, vyplní se automatickými hodnotami.

Informace o produktech, dopravě, platbě a různých slevách jsou vkládány do dokumentu rovněž z objednávky (záložka Popis). Zde také najdete poznámku zákazníka, která se vloží do spodní části dokumentu.

Úprava obsahu dokumentu

Obsah dokumentu objednávka nebo vlastní můžete upravovat pomocí editoru textu podobně jako např. dlouhé popisy produktů.

Přidání zástupce

Do dokumentu můžete přidat dynamickou značku zástupce z výběru možností nebo smazat stávající. Zástupce je třeba ručně opsat přesně tak, jak je předepsaná (včetně hranatých závorek). Značka je tzv. proměnná, místo níž se ve vygenerovaném dokumentu vypíše příslušná hodnota, kterou zastupuje. Např. datum vytvoření objednávky.

Obnovení do původního stavu

V případě potíží je možné šablonu obnovit do výchozího stavu. Tzn. načte se šablona potvrzení objednávky. Kliknete na odkaz  Obnovit, který se nachází pod polem Text.

Šablona faktury, dobropisu a účtenky

Tyto dokumenty jsou generovány do formátu PDF, aby jej nebylo možné upravovat. Faktura se neupravuje v textovém editoru, ale editoru HTML kódu, který obsahuje speciální kódování pro formátování. Fakturu doporučujeme pokud možno neupravovat, pokud nejste zkušeným kodérem.

Diskuse