Možnost rychlé úpravy v detailech položek bez nutnosti se vracet zpátky do seznamu položek. Listujete pomocí tlačítek Další a Předchozí. 

Nastavení v administraci

Přejděte do modulu, který umožňuje hromadnou úpravu - jednotlivě. Např. produkty nebo objednávky. Funkce je jednou z možností Hromadných úprav vybraných položek. Více zde.

  • Přejdete do prvního detailu položky.
  • V pravé části obrazovky přibylo nové funkční tlačítko. V názvu má zlomek (v našem případě 1 / 5). V čitateli je pořadové číslo aktuálně zobrazené položky (tzn. první položka). Ve jmenovateli je počet všech vybraných položek (tzn. pět položek).
  • Po najetí myší na tlačítko se otevře podmenu s možností Další. Po kliknutí na tuto možnost se přesunete do detailu další položky ve výběru.
  • Pokud jste na druhé nebo dalších položkách ve výběru, zobrazí se pod tlačítkem zlomku po najetí myší na podmenu nová možnost Předchozí. Po kliknutí na tuto možnost se přesunete zpět na předchozí položku ve výběru.

Tip! Pokud jste na první položce ve výběru, nezobrazuje se možnost Předchozí. Naopak pokud jste na poslední položce ve výběru, nezobrazuje se možnost Další.

Seřazení položek ve výběru

Položky ve výběru jsou seřazeny vždy od nejnověji přidané po nejstarší. Tzn. jako je to v seznamu položek ve výchozím stavu bez jakéhokoli následného filtrování a řazení. 

Diskuse