Tento článek byl vytvořen před více jak 2 roky a může obsahovat zastaralé informace.
Princip a uživatelských účtů

Správa uživatelů administrace, jejich uživatelských údajů a rolí. Jako výchozí uživatel, který nejde smazat, je majitel e-shopu, který má zároveň roli Administrátor. Navíc má přístup do peněženky, její historie a přehledu faktur. 

Lidem, kteří by měli mít přístup do vaší administrace můžete nastavit vlastní účty a konkrétní oprávnění. Tak zabezpečíte svůj eshop proti například i nechtěným změnám méně zkušených uživatelů.

Ve výchozím nastavení existují následující typy rolí:

  • Majitel (uživatel, který e-shop založil) má automaticky povolena všechna administrátorská práva. Spravuje jako jediný moduly Peněženka a finalizace, Historie peněženky a Přehled faktur. Moduly se nacházejí v Můj účet.
  • Role administrátora může spravovat jakýkoli obsah administrace mimo ten, který přísluší pouze majiteli.
  • Dále můžete definovat vlastní uživatelské role s různě omezenými právy pro zakázání, zobrazení a úpravu konkrétní modulů administrace.

Vytvoříte si vlastní uživatelskou roli, kterou si sami nakonfigurujete. Tuto roli poté nastavíte konkrétnímu uživateli. Práva k jednotlivým modulům můžete uživateli zakázat, povolit jejich zobrazení anebo povolit jejich úpravy.

Diskuse
Často se ptáte