Uživatelé

Správa uživatelů administrace, jejich uživatelských údajů a rolí. Jako výchozí uživatel, který nejde smazat, je majitel e-shopu, který má zároveň roli Administrátor. Navíc má přístup do peněženky, její historie a přehledu faktur. 

Nový uživatel

Přejděte do  Nastavení / Administrace / Uživatelé a založte nového uživatele. Může to být např. váš zaměstnanec. Kromě základních údajů, které budou sloužit pro komunikaci uživatele administrace se zákazníkem e-shopu (Jméno, Email pro komunikaci, Podpis) je třeba nastavit uživateli přihlašovací údaje pro přístup do administrace a uživatelskou roli, což jsou práva na používání jednotlivých částí administrace.

Vytvoření nového uživatelského přístupu do administrace e-shopu UPgates

Uživatelská role

Existují následující typy rolí:

  • Majitel (uživatel, který e-shop založil) má automaticky povolena všechna administrátorská práva. Spravuje jako jediný moduly Peněženka a finalizace, Historie peněženky a Přehled faktur. Moduly se nacházejí v Můj účet.
  • Role administrátora může spravovat jakýkoli obsah administrace mimo ten, který přísluší pouze majiteli (viz. výše).
  • Dále můžete definovat vlastní uživatelské role s různě omezenými právy pro zakázání, zobrazení a úpravu konkrétní modulů administrace.

Vytvoříte si vlastní uživatelskou roli, kterou si sami nakonfigurujete. Přejděte do záložky Uživatelské role a vytvořte novou roli. Tuto roli poté nastavíte konkrétnímu uživateli (přejdete zpět do záložky Uživatelé, rozklikněte konkrétního uživatele na detail a proveďte výběr v poli Role viz. obrázek výše).

Tvorba a úprava práv uživatelů

Práva k jednotlivým modulům můžete uživateli zakázat, povolit jejich zobrazení anebo povolit jejich úpravy.

Příklad! Pokud chcete dát přístup do administrace grafikovi, můžete mu povolit práva pro modul Grafika / designer. Pokud si ale budete chtít vše před překlopením na ostrou doménu nejdříve zkontrolovat, nedávejte mu práva na modul Grafika / Finalizace.

Profil uživatele

Uživatel si nastavuje své vlastní údaje v Můj účet / Profil.

Diskuse