Přidání nových uživatelů administrace e-shopu, úpravu stávajících anebo vytvoření či změnu uživatelských rolí nastavíte v

Nastavení / Systémové / Uživatelé

Vytvoření nového uživatelského přístupu do administrace e-shopu UPgates

Krom jména uživatele mu při vytváření udělujete také přihlašovací údaje. Nejdůležitější je však přiřazení uživatelské role. Role si můžete nadefinovat v sekci Uživatelské role.

Tvorba a úprava práv uživatelů

Danou roli si pojmenujete. Následně pro roli určíte práva. Přidělením uživatelské role danému uživateli jej omezíte pouze na tyto Vámi povolená práva. Funkce můžete uživateli zakázat, povolit jejich zobrazení anebo povolit jejich úpravy.

Pokud tak chcete dát přístup do administrace například grafikovi, můžete mu umožnit úpravy v Designerovi apod. Pokud si ale budete chtít vše před překlopením na ostrou verzi zkontrolovat, nemusíte uživateli povolit Finalizaci grafiky. Grafik tak e-shop přizpůsobí dle požadavků na testovací verzi a po kontrole si změny překlopíte na ostrou verzi sami. Navíc můžete práva kdykoliv odebrat nebo přidat.

Obdobně můžete specifikovat uživatelské role pro jakékoliv správce e-shopu / projektu (copywriter, IT správce, účetní apod.).

Diskuse