Číslo variabilního symbolu se vytváří ze základu z čísla objednávky. Níže se dozvíte, jak ho ideálně nastavit. U každé objednávky lze tento variabilní symbol upravit dle individuální potřeby.

Nastavení číselné řady

Variabilní symbol se generuje na základě nastavení číselné řady objednávek. Obsahuje pouze prostřední část číselné řady bez nul na začátku, bez předpony a koncovky.

Více o nastavení číslených řad najdete v nápovědě zde.

Nevyhovující nastavení

Následující nastavení číselné řady vygeneruje objednávku s číslem O2021000690.

Variabilní symbol se vygeneruje pouze jako 690, což není ideální tvar. Prefix O2021 není součástí. Viz ukázka z faktury:

Vyhovující nastavení

Následující nastavení číselné řady vygeneruje rovněž objednávku s číslem O2021000690.

Touto úpravou docílíte generování variabilních symbolů začínajících číslem 2021000691. Prefix O není součástí.

Prostřední část číselné řady nesmí obsahovat písmena, pouze číslice.

Individuální variabilní symbol

Nevyhovující variabilní symbol je možné upravit. Změnu lze provést u konkrétní objednávky, nebo hromadně pro všechny nově generované variabilní symboly.

Postup v administraci

  1. V menu administrace zvolte sekci Objednávky / Seznam objednávek.
  2. Klikněte na požadovanou objednávku.
  3. Sjeďte níže do oddílu Rozšířené.
  4. Upravte pole Variabilní symbol.
  5. Uložte.
  6. V případě potřeby aktualizujte požadovaný dokument. Více zde

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna