Popišme si různé možnosti smazání položek na produktu. U ostatních položek jako články, aktuality atd. to vychází z podobné logiky.

Vymazání položky

Pokud produkt smažete pomocí ikony , odstraní se záznam z databáze, což je nevratný krok.  Vyhledávače ho přestanou indexovat. Po zadání adresy do prohlížeče se zobrazí "Stránka nenalezena". Obsah samozřejmě nelze vyhledat fulltextovým hledáním na webu. Výhodou je, že v případě smazání produktů se sníží i jejich celkový počet, což ovlivňuje limit počtu produktů ve vámi zakoupené variantě pronájmu.

Vymazání produktů můžete provést pomocí funkce hromadné úpravy.

Zobrazit na webu

Touto funkcí zobrazíte nebo skryjete obsah na webu. Na rozdíl od smazání se obsah neodstraní z databáze, takže o něj nepřijdete. Vyhledávače ho ale přestanou indexovat. Po zadání adresy do prohlížeče se zobrazí "Stránka nenalezena". Obsah nelze vyhledat ani pomocí fulltextového hledání na webu. V případě produktů funkce nemá vliv na limit počtu produktů ve vámi zakoupené variantě pronájmu.

Zobrazovat / nezobrazovat v jazyku

Pokud má váš e-shop více jazykových mutací (viz. Nastavení / Základní / Jazyky), zobrazí se možnost zobrazení v jazyku. Jedná se prakticky o totožnou funkci jako zobrazit na webu, pouze se nevztahuje na celý e-shop, ale jednotlivé jazykové mutace. Po zaškrtnutí ve formuláři přibudou pole pro vyplnění překladů.

Archivní produkt

Produkt, který již neprodáváte nemažte, ale označte ho jako archivní. Výhodou je, že vyhledávače nepřestanou stránku produktu indexovat a vy tak nepříjdete o zajímavý odkaz v přirozených výsledcích vyhledávání. Navíc pomocí této funkce můžete nastavit náhradní produkt jako alternativu za daný archivní produkt. Produkt nelze vyhledat pomocí fulltextového hledávání na webu a také se k němu nedostanete ze seznamu produktů. Funkce nemá vliv na limit počtu produktů ve vámi zakoupené variantě pronájmu.

Produkt nebo kategorii máte možnost zobrazit pouze určitým skupinám zákazníků. Ostatní zákazníci obsah neuvidí, jako by měl odškrtnuto zobrazit na webu.

Funkce se nachází v detailu produktu v oddílu Rozšířené. Po rozkliknutí funkce se zobrazí okno s nabídkou skupin zákazníků.

Z produktu se přenesme do kategorie. Každá katgorie má standardně nastaveno, že se zobrazuje v menu. Pokud chcete nechat kategorii volně bez možnosti se na ni dostat z menu nebo z modulu podkategorie (modul v hlavní textové části stránky na webu), odškrtněte funkci zobrazovat v menu (nachází se v oddílu Rozšířene detailu kategorie). Vyhledávače budou stránku nadále indexovat. Po zadání adresy do prohlížeče se stránka rovněž zobrazí. Obsah je možné vyhledat pomocí fulltextového hledání na webu.

Diskuse