Chcete vložit Google mapku do stránky? Máte možnost ji vložit do textu pomocí textového editoru. Případně na předem dané místo pod hlavní text pomocí vlastního pole.

Získání kódu mapy

 1. Na stránce Google Maps vyhledejte adresu, kterou chcete sdílet.
 2. Klikněte na tlačítko Sdílet.

 1. Zobrazí se Vám vyskakovací okno, ve kterém zvolte záložku “Vložení mapy”.
 2. Zvolte požadovanou velikost mapy .
 3. Klikněte na “Kopírovat HTML”.

Způsob 1 - Vložení pomocí textového editoru

Výhodou tohoto postupu je, že mapku můžete umístit kamkoli do hlavního textu stránky. Nevýhodou je trochu složitější způsob implementace mapky.

 1. Přejděte do administrace Vašeho eshopu.
 2. Zvolte stránku, do které chcete mapu vložit.
 3. Do přesného místa, kam chcete mapu umístit napište slovo “MAPA”.

 1. Kliknutím na dvě ostré závorky přejděte do kódového editoru.
 2. Najděte v něm <p>MAPA</p> a označte vnitřek závorek (pouze slovo MAPA).
 3. Stiskem CTRL + V nahraďte text MAPA kódem, který jste získali v první kapitole této nápovědy.
 4. Uložte provedené změny.
 5. Výsledkem je zobrazení náhledu mapy s vaším umístěním.

Postup 2 - Vložení pomocí vlastního pole

Tento postup je o něco jednodušší než postup předchozí, což je jeho nesporná výhoda. Nevýhodou je, že si nemůžete určit, kde konkrétně v textu chcete mapku umístit. Je totiž přednastaveno, že se mapka zobrazí vždy pod hlavním textem. 

 1. Přejděte do Nastavení / Vlastní pole / modul dle vašeho výběru (např. Kategorie).
 2. Aktivujte vlastní pole Google mapa (iframe) podle návodu zde
 3. Přejděte do detailu stránky (např. Kategorie).
 4. Přejděte do oddílu Vlastní pole.
 5. Najděte pole Google mapa (iframe).
 6. Vložte do pole kód pro zobrazení mapy, který jste získali v první kapitole této nápovědy.
 7. Uložte provedené změny.
 8. Výsledkem je zobrazení náhledu mapy pod hlavním textem stránky.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna