Tento článek byl vytvořen před více jak 2 roky a může obsahovat zastaralé informace.

Konverzní a jiné JavaScript kódy můžete vložit do stránek pomocí Vlastních konverzních kódů. Obvykle se implementují tehdy, pokud nechcete využít již hotové propojení na konkrétní službu (jejich seznam najdete v modulu Propojení v menu administrace).

Před vložením vlastního kódu se ujistěte, zda nemáte již zapnuté hotové propojení na danou službu. Pokud potřebujete například vložit Facebook Pixel konverzní kód s vlastním nastavením, odstraňte v Propojení / Facebook kód z pole Facebook Pixel ID. Tím hotové propojení zrušíte a ponecháte pouze propojení pomocí vlastního konverzního kódu.

Postup v administaci

  1. V menu administrace zvolte sekci Propojení / Vlastní konverzní kódy.
  2. Podle toho, co doporučuje poskytovatel kódu, vyberte na jakých stránkách se bude kód vyskytovat
    • Všechny stránky e-shopu.
    • Pouze na stránce po dokončení objednávky.
  3. Podle toho, co doporučuje poskytovatel kódu, vyberte vhodné umístění ve zdrojovém kódu stránky. Viz. obrázek níže
  4. Vložte kód do vybraného pole.
  5. Uložte.

Upozornění! Většina propojení začne plně fungovat až po přesunu e-shopu na ostrou doménu.

Chyba při uložení kódu

Při vkládání vlastních konverzních kódů se může zobrazit chyba "Máte chybu v šabloně, změna nebyla uložena". Ta je způsobena problémem v syntaxi vkládaného kódu. Opravit jej můžete tak, že za každý symbol počáteční složené závorky "{" vložíte mezeru. Takto však neupravujete dynamické zástupce (viz. info níže).

Problém vzniká proto, že systém si myslí, že závorkou začíná nějaký dynamický zástupce. Ten však ale neexistuje v nabídce možností.

Vložení dynamického zástupce

Systém umožňuje do konverzního kódu generovat pomocí dynamických zástupců hodnoty přímo z databáze e-shopu. Jejich možnosti se zobrazují nad konverzními poli. Více o dynamických zástupcích zde.

Často se ptáte

Chci si nainstalovat Facebook Pixel přímo do zdrojového kódu e-shopu. Už jsem jej vložil do sekce Propojení / Facebook. Ale nevím kam vložit zbytek zdrojového kódu.

Kód můžete vložit vyplněním daného pole Facebook Pixel v sekci Propojení / Facebook. Je však možné jej vložit také přes sekci Propojení / Vlastní konverzní kódy. V žádném případě je však nezadávejte do obou umístění. Vždy doporučujeme využít naše systémově připravené pole.

Diskuse
Často se ptáte

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna