Poznámku do spodní části faktury můžete vložit přímo v konkrétním obchodním případě. Textové pole pro vložení poznámky najdete v

Obchod / Obchodní případy / Úprava Obchodního případu / Vlastní pole

Přidání poznámky do faktury v obchodním případu

Diskuse