Do textového editoru lze textový obsah přidat:

 • ručně,
 • vložením zkopírovaného obsahu.

Ručně

 • Výhodou ručního napsání textů přímo v editoru je, že nebude obsahovat nežádoucí formátování, které může způsobit špatné zobrazení textu na e-shopu.
 • Nevýhodou je samozřejmě pracnost.

Vložením zkopírovaného obsahu

 • Výhodou je rychlost a částné formátování obsahu (např. tučnost, styl, nadpisy písma atd.)
 • Nevýhodou je, že při kopírování se nepřenese pouze základní textový obsah, ale i zkryté formátování obsahu, které může způsobit špatné zobrazení textu na e-shopu.

Odstranění nežádoucího formátování

Nabízíme dvě možnosti, jak se nežádoucí formátování zkopírovaného obsahu zbavit.

 1. Pomocí speciální funkce v textovém editoru.
  1. Označte celý text v okně pomocí Ctrl + A.
  2. V nabídce Formát klikněte na podmenu Vymazat formátování.

 2. Pomocí zkopírování do programu Poznámkový blok.
  1. Zkopírovaný text nejdříve vložte do souboru .txt v programu Poznámkový blok. Případně do jiného programu, který zruší formátování nakopírovaného textu.

  2. Text zbavený veškerého formátování označte.
  3. Zkopírujte označný text.
  4. Vložte zkopírovaný text do textového editoru.
  5. Proveďte nezbytné úpravy v textovém editoru do odpovídající podoby.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna