Vojtěch Mráz (UPgates): Hybridní e-shop řešení nabízíme už roky