Pokud omylem nebo úmyslně smažete nějaký dokument, vytvoří se v jeho číselné řadě mezera. Tuto mezeru můžete opět zaplnit, můžete obdobným způsobem, jako je uveden níže.

Postup v administraci

  1. Zjistěte, kde máte v číselné řadě dokumentů mezeru.
  2. Změňte nastavení číselných řad tak, aby v prosředním poli byla první chybějící hodnota (více v návodu zde)

  1. Vytvořte u objednávky nový dokument (více zde). 
  2. Ten se založí s chybějícím číslem do mezery.
  3. Následující dokumenty budou pokračovat ve vyplňování mezery číselné řady a poté budou pokračovat v běžném číslování dále.  

Příklad

V administraci jste odstranili faktury č. 00003 a 00004 (z účetního pohledu by se faktury neměly mazat, vždy by se měl správně vystavit dobropis). Mezitím jste však vytvořii další 00005 a 00006. Nastavíte tak číselnou řadu na 00003. První vytvořená faktura bude mít označení 00003 a druhá 00004 (protože chyběly a způsobovaly mezeru). Další 00005 a 6 jsou již hotové, proto je systém přeskočí. Třetí vygenerovaná faktura tak bude mít označení 00007.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna