Kategorie musí mít nastavený typ Stránka nebo Stránka s produkty, aby bylo možné do ní vložit nějaký obsah. Ostatní typy kategorií jsou pouze odkazy směřující někam jinam (na hlavní stránku, externí stránku, stránku s aktualitami atd.). Více viz. nápověda Vytvoření kategorie.

Obsahem stránky se rozumí texty, obrázky, články, produkty atd. Vyplněné informace budou zobrazeny na e-shopu v takovém formátu, jaký je navržen v grafické šabloně dle nastavení v modulu designer.

Každý typ stránky obsahuje specifický formulář členěný do různých oddílů. Např. typ Stránka neobsahuje pole týkající se produktů a filtrů. K tomu je určen typ Stránka s produkty. Stránky typu Odkaz... zase obsahují formulářová pole nezbytná pro nasměrování odkazu.

Základní popis stránky

Součástí základního popisu stránky je název stránky, text, obrázek, galerie a seznam souborů ke stažení.

Seznamy položek

Vedle základního popisu může stánka obsahovat také různé seznamy - články, produkty, doporučené, rádce. Jejich položky se dají rozkliknout na stránku s detailním popisem. Seznamy se na stránce zobrazí pouze tehdy, pokud mají nějaké položky. Jinak jsou skryté. Níže je ukázka seznamu produktů.

Přidání položky do seznamu

Aby bylo možné zmíněný seznam produktů na stránce zobrazit, je třeba do něj nejdříve přidat nějaké produkty. Položky je nutné mít vytvořené v seznamu produktů ( Produkty / Seznam produktů).

Podobným způsobem postupujte v případě přidání položek do dalších seznamů jako články, rádce atd.

Filtry

Seznam produktů může být doplněn o Filtry. Ty se automaticky poskládají do takové podoby, jaké produkty se v daném seznamu produktů vyskytují. Pokud má např. alespoň jeden z produktů štítek Akce, zobrazí se tento filtr Akce také v nabídce filtrů. Pokud ho přesto nechcete zobrazovat, máte možnost ho v dané kategorii vypnout (odškrtnout).

Tip: V modulu  Nastavení / Produkty / Filtry a řazení můžete provést hromadné nastavení zobrazení filtrů v rámci všech kategorií e-shopu.

Další možnosti stránky

Stránky obsahují oddíly jako SEO s ručním nastavením optimalizačních prvků a dále oddíl Rozšířené, kde najdete různé speciální funkce pro specifické potřeby administrátora e-shopu. Např. se zde přidávají formulářeankety nebo diskuze do stránky. Vlastní pole rozšiřují možnosti administrace o vlastní nebo předdefinovaná pole.

Diskuse