Kategorie musí mít nastavený typ Stránka nebo Stránka s produkty, aby bylo možné do ní vložit nějaký obsah. Ostatní typy kategorií jsou pouze odkazy směřující někam jinam (na hlavní stránku, externí stránku, stránku s aktualitami atd.)

Obsahem se rozumí texty, obrázky, články, produkty, filtry atd. Vyplněné informace budou zobrazeny na webové části v takovém formátu, jaký je navržen v grafické šabloně.

Každý typ stránky obsahuje specifický formulář členěný do různých oddílů. Např. typ Stránka neobsahuje pole týkající se produktů a filtrů. K tomu je určen typ Stránka s produkty. Stránky typu Odkaz... zase obsahují formulářová pole nezbytná pro nasměrování odkazu.

Základní popis stránky

Součástí základního popisu stránky je název stránky, text, obrázek, galerie a seznam souborů ke stažení.

Seznamy položek

Vedle základního popisu může stánka obsahovat také různé seznamy - články, rádce, produkty, nejprodávanější, doporučené. Jejich položky se dají rozkliknout na detail s doplňujícími informacemi. Seznamy se na stránce zobrazí pouze tehdy, pokud mají nějaké položky. Jinak jsou skryté. Níže je ukázka seznamu produktů:

Přidání položky do seznamu

Aby bylo možné na stránce zobrazit např. seznam produktů, je třeba do něj nejdříve nějaké produkty přidat. Je možné, že tyto produkty máte již vytvořené v modulu Produkty, pak je stačí pouze přidat pomocí odkazu.

Podobným způsobem postupujte v případě přidání položek do dalších seznamů jako články, rádce atd.

Filtry

Seznam produktů může být doplněn o Filtry. Ty se automaticky poskládají podle toho, jaké produkty se na dané stránce vyskytují. Pokud má např. alespoň jeden z produktů štítek Akce, zobrazí se tento štítek také v nabídce filtrů. Máte možnost ho však v administraci deaktivovat - odškrtnete ho.

Tip:

V modulu  Nastavení / Obsah / Filtry můžete provést hromadné úpravy zobrazení filtrů v rámci všech kategorií.

Další možnosti stránky

Stránky obsahují SEO oddíl s ručním nastavením optimalizačních prvků. Dále oddíl rozšířené, kde najdete různé speciální funkce, jako je např. přidání formulářeankety nebo diskuze do stránky. Vlastní pole rozšiřují možnosti administrace o vlastní nebo předdefinovaná pole.

Diskuse