Pro vytvoření cenového vzorce platí určité zásady. Vzhledem k tomu, že se jedná o složitější nastavení, které může způsobit případnou chybu při načítání produktu, doporučuje se práce se vzorci především technicky zkušenějším uživatelům.

Postup v administraci

 1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Produkty / Cenové vzorce.
 2. Klikněte na tlačítko "Nový".
 3. Vyplňte požadované údaje.
  • Název - interní název vzorce.
  • Použít také u běžné ceny, Použít také u původní ceny - Vzorec bude uplatněn ne jen u ceny výsledné, ale i běžné a původní.
  • Zástupci - Seznam dynamických značek, které lze vložit do vzorce. Budou nahrazeny příslušnou hodnotou v databázi. Zkopírujte značku v hranatých závorkách a umístěte ji do konkrétní části vzorce.
 1. Proveďte nastavení vzorce.
  • Matematické operátory, které pro ně můžete použít jsou+, -, *, /
  • U čísel se používá desetinná tečka, nikoli čárka.
  • Nepoužívejte žádné další formátování cen jako mezery mezi tisíci, označení měny atd.
 2. Uložte provedené změny.

Zápis podmínek pro použití ve vzorci:

{if {ZNAČKA}}...{endif}
{if {ZNAČKA}}...{else}...{endif}
{if {ZNAČKA}}...{elseif {ZNAČKA}}...{endif}
{if {ZNAČKA}}...{elseif {ZNAČKA}}...{else}...{endif}
{if {ZNAČKA}}...{if {ZNAČKA}}...{endif}...{endif}

Použití vlastních polí v podmínce, kdy má být splněna konkrétní hodnota xy

{if {$meta:KLÍČ:xy}}...{endif}

Příklad nastavení

Vzorec výpočtu ceny s podmínkou na dva různé ceníky a dvě skupiny produktů.

 • Cena produktu zařazeného ve skupině GROUP1 (vlastní pole product-group) se sníží o 10% v ceníku 1 a o 15% v ceníku 2.
 • Cena produktu zařazeného ve skupině GROUP2 se sníží o 25% v ceníku 1 a o 35% v ceníku 2.
{if {$pricelist:1}}
  {if {$meta:product_group:GROUP1}}
    {$product_price} - {$product_price} * 10 / 100
  {elseif {$meta:product_group:GROUP2}}
    {$product_price} - {$product_price} * 15 / 100
  {endif}  
{elseif {$pricelist:2}}
  {if {$meta:product_group:GROUP1}}
    {$product_price} - {$product_price} * 25 / 100
  {elseif {$meta:product_group:GROUP2}}
    {$product_price} - {$product_price} * 35 / 100
  {endif}
{endif}