Pro vytvoření cenového vzorce platí určité zásady. Vzhledem k tomu, že se jedná o složitější nastavení, které může způsobit případnou chybu při načítání produktu, doporučuje se práce se vzorci především technicky zkušenějším uživatelům. 

Po vytvoření cenové vzorce nezapomeňte, že ho musíte aplikovat na položku, aby se změny projevily. Více zde.

Postup v administraci

 1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Produkty / Cenové vzorce.
 2. Klikněte na tlačítko "Nový".
 3. Vyplňte požadované údaje.
  • Název - interní název vzorce.
  • Použít také u běžné ceny, Použít také u původní ceny - Vzorec bude uplatněn ne jen u ceny výsledné, ale i běžné a původní.
  • Zástupci - Seznam dynamických značek, které lze vložit do vzorce. Budou nahrazeny příslušnou hodnotou v databázi. Zkopírujte značku v hranatých závorkách a umístěte ji do konkrétní části vzorce.
 1. Proveďte nastavení vzorce.
  • Matematické operátory, které pro ně můžete použít jsou+, -, *, /
  • U čísel se používá desetinná tečka, nikoli čárka.
  • Nepoužívejte žádné další formátování cen jako mezery mezi tisíci, označení měny atd.
 2. Uložte provedené změny.

Zápis podmínek pro použití ve vzorci:

{if {ZNAČKA}}...{endif}
{if {ZNAČKA}}...{else}...{endif}
{if {ZNAČKA}}...{elseif {ZNAČKA}}...{endif}
{if {ZNAČKA}}...{elseif {ZNAČKA}}...{else}...{endif}
{if {ZNAČKA}}...{if {ZNAČKA}}...{endif}...{endif}

Použití vlastních polí v podmínce, kdy má být splněna konkrétní hodnota xy

{if {$meta:KLÍČ:xy}}...{endif}

Příklad nastavení

Vzorec výpočtu ceny s podmínkou na dva různé ceníky a dvě skupiny produktů.

 • Cena produktu zařazeného ve skupině GROUP1 (vlastní pole product-group) se sníží o 10% v ceníku 1 a o 15% v ceníku 2.
 • Cena produktu zařazeného ve skupině GROUP2 se sníží o 25% v ceníku 1 a o 35% v ceníku 2.
{if {$pricelist:1}}
  {if {$meta:product_group:GROUP1}}
    {$product_price} - {$product_price} * 10 / 100
  {elseif {$meta:product_group:GROUP2}}
    {$product_price} - {$product_price} * 15 / 100
  {endif}  
{elseif {$pricelist:2}}
  {if {$meta:product_group:GROUP1}}
    {$product_price} - {$product_price} * 25 / 100
  {elseif {$meta:product_group:GROUP2}}
    {$product_price} - {$product_price} * 35 / 100
  {endif}
{endif}

Množstevní sleva (na základě množství se upravuje cena za jednotku)

  {if {$product_quantity} == 1}
        99
    {elseif {$product_quantity} == 2}
        92
    {elseif {$product_quantity} == 3}
        85
    {elseif {$product_quantity} == 4}
        85
    {elseif {$product_quantity} >= 5 && {$product_quantity} < 10}
        79
    {elseif {$product_quantity} >= 10}
        69
    {endif}

Často se ptáte

Chtěl bych u produktů, které nakupujeme v eurech změnit ceny díky kurzu. Nastavil jsem cenový vzorec, ale nic se neděje, nevím, kde je chyba.

{if {$pricelist:1}}
{$product_price} * 0.25 * {$product_quantity}
{endif}

Diskuse
Často se ptáte

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna