Tvoříte si je sami vždy, když uznáte za vhodné. Např. když děláte úpravy v modulu Designer, u kterých si nejste jistí, zda je budete chtít zachovat do budoucna.

Vytvoření zálohy

UPgates umožňuje maximálně 3 manuální zálohy grafiky.

  1. Přejděte do sekce Grafika / Zálohy.
  2. Zobrazte oddíl Manuální.
  3. Klikněte na ikonu "+".
  4. Do zálohy se zapíše aktuální čas vytvoření.

Použít zálohu

V budoucnu lze kdykoliv zálohu použít. Vrátíte tím aktuální obraz grafiky do stavu, kdy byla záloha vytvořená.

Uložit zálohu (aktualizace)

Již vytvořenou zálohu můžete přepsat - uložíte aktuální obraz grafiky. 

Původní obraz grafiky se přepíše novým. Pozor! Tento krok nelze vrátit zpět.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna