Aby bylo možné benefit přiřadit k danému produktu, je třeba jej nejdříve vytvořit. 

Postup v administraci

  1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Produkty / Benefity.
  2. Klikněte na tlačítko "Nový".
  3. Vyplňte pole Název (tento text se bude zobrazovat jako hlavní sousloví)
  4. Pole Poznámka je nepovinné, zobrazuje se po najetí myší na benefit.  
  5. Klikněte "Uložit"