Každý email je vhodné začít oslovením. Nejdříve se oslovení musí vytvořit a poté vložit do šablony emailu jako dynamický zástupce (více zde). Systém neumožňuje automatické skloňování, namísto značky zobrazí textový obsah, který zde zadáte. 

Popis v administraci

  1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Zákazníci / Oslovení.
  2. Klikněte na "+ Nové".
  3. Vyplňte požadované.
  4. Uložte.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna