Každý email je vhodné začít oslovením zákazníka. Nejdříve se oslovení musí vytvořit a poté vložit do samotné šablony emailu.

Popis v administraci

  1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Zákazníci / Oslovení.
  2. Klikněte na "+ Nové".
  3. Vyplňte požadované.
  4. Uložte.