Možnosti nastavení vzhledu vybrané komponenty a jejích částí. Komponenty se mohou skládat z menších grafických prvků, které můžete také upravovat (např. hlavička).

Postup nastavení

 1. Přejděte do modulu Designer. V menu administrace přejděte do modulu Grafika / Designer.
 2. Ve sloupci otevřete sekci Šablony.
 3. Klikněte na šablonu, kterou chcete upravovat.
 4. Otevře se detail šablony.
 5. Ve sloupci otevřete nabídku Vzhled.
 6. Vyberte komponentu, kterou chcete editovat.
 7. Otevře se nabídka grafických možností.
 8. Proveďte nastavení vzhledu a pomocí tlačítka ve spodní části vše uložte.
 9. Ihned se provede přenastavení komponenty.
 10. Pokud chcete, aby se změny provedly i na ostré doméně, je nutné je překlopit v  Grafika / Finalizace. Více zde.

Na obrázku níže je zobrazena editace hlavičky e-shopu včetně možností editace vnitřních komponent jako Horní lišta, jazyky atd.

Proklik z náhledového okna

Další možností, jak se dostat na nabídku komponenty je pomocí funkčního tlačítka v náhledu grafiky. Najeďte myší na vybranou koponentu a klikněte na .

Upozornění! Tuto možnost máte pouze u komponent typu sekce. Pokud se chcete dostat do některé z vnitřních komponent této sekce, musíte ji najít v nabídce Vzhled ve sloupci.

Možnosti nastavení

Každá komponenta má rozdílný výčet nastavení vzhledu. Níže nabízíme popis všech dostupných možností.

Barevnost - Přebarvení prvku dle daných barevných možností. Kliknutím na ikonu barvu zvolíte.

Oddělovač / rámeček

 • Linka - U běžných grafických provků se zobrazí jako rámeček. U sekcí jako linka pod sekcí.
 • Grafický (pod) - Možnost nastavení pouze u sekcí. Pod sekcí se zobrazí oddělovací obrázek podle toho, jaký máte zvolený motiv. Více zde
  • Otočit - Vodorovné otočení grafického oddělovače.

Obrázek na pozadí - Zobrazení obrázku do pozadí daného grafického prvku dle zvoleného motivu.

 • Vlastní - Možnost vložení vlastního obrázku do pozadí. Obrázek z motivu bude nahrazen.
 • Barevný filtr - Přes obrázek na pozadí se zobrazí barevný filtr.
 • Překrytí - Způsob, jak dané místo překryje obrázek na pozadí.
  • Překrýt (cover) - Obrázek se přizpůsobuje ploše (nejdelší hraně). Proto v některých zobrazeních (např. v mobilu) bývá obrázek oříznutý. Proporce obrázku však zůstávají zachovány.
  • Obsah (contain) - Obrázek se přizpůsobuje ploše tak, aby nedošlo k jeho oříznutí. Na ploše mohou vzniknout nevyplněná místa. Proporce obrázku zůstávají zachovány.
 • Zarovnání - Vertikální a horizontální zarovnání obrázku na pozadí.
 • Opakování - V případě, že je obrázek na pozadí menší než je plocha, můžete nastavit jeho opakování. Ve výchozím stavu se obrázek neopakuje.
  • Opakovat v obou směrech - Obrázek na pozadí se opakuje jako šachovnice ve vertikálním i horizontálním směru.
  • Opakova na ose x - Obrázek na pozadí se opakuje jen na šířku plochy.
  • Opakova na ose y - Obrázek na pozadí se opakuje jen na výšku plochy.
 • Schovat v tabletu - Obrázek na pozadí se schová v zobrazení pro tablety.
 • Schovat v mobilu - Obrázek na pozadí se schová v zobrazení pro mobily.
 • Fixovat - Obrázek na pozadí bude mít fixní pozici při scrollování okna prohlížeče. V případě banneru se fixování aktivuje pouze tehdy, pokud má banner pouze jeden snímek.

Stín - Individuální nastavení pro danou komponentu. Podmínkou je mít aktivní funkci Stíny. Více zde.

Barevný přechod - Na pozadí prvku bude barevný přechod. Od světlejší barvy nahoře po tmavší dole.  Podmínkou je mít aktivní funkci Barevné přechody. Více zde.

Animace po najetí - Individuální nastavení pro danou komponentu. Podmínkou je mít aktivní funkci Animace po najetí. Více zde.

Výška banneru - Nastavení výšky banneru typu cover. Výška obrázkového banneru vždy vychází dle výšky použitého obrázku.

Zarovnání obrázku - Nastavení pozice obrázku vzhledem k ostatním textům.

Zarovnání textu - Horizontální zarovnání textů uvnitř komponenty.

Vertikální zarování - Svislé zarovnání obsahu komponenty.

Skrýt - Zobrazit / nezobrazit daný prvek.

Skrýt nadpis - Zobrazit / nezobrazit nadpis v dané komponentě.

Neformátovat nadpis - Zrušit / ponechat formátování nadpisu.

Ikona - Nastavení ikony sociálních sítí. Odkaz - Nastavení odkazu na stránku na dané sociální síti.

Obsah - Proklik do administrace dané komponenty. Zobrazí se konkrétní detail nebo seznam položek daného modulu.

Na obrázku níže je zobrazena editace banneru (snímek 1).

Designer: Video návody

Diskuse
Často se ptáte