Možnosti nastavení vzhledu vybrané struktury komponenty. Komponenty se mohou skládat z menších grafických prvků, které lze také upravovat (např. hlavička obsahuje horní menu, tlačítko do košíku atd.).

Postup nastavení

 1. V menu administrace přejděte do sekce Grafika / Designer.
 2. Ve sloupci otevřete sekci Šablony.
 3. Klikněte na šablonu, kterou chcete upravovat.
 4. Otevře se detail šablony.
 5. Ve sloupci otevřete nabídku Vzhled.
 6. Vyberte komponentu, kterou chcete editovat.
 7. Po rozkliknutí se otevře nabídka grafických možností dané komponenty.
 8. Proveďte nastavení vzhledu a pomocí tlačítka ve spodní části vše uložte.
 9. Ihned se provede přenastavení komponenty.
 10. Pokud chcete, aby se změny provedly i na ostré doméně, je nutné je překlopit v  Grafika / Finalizace. Více zde.

Na obrázku níže je zobrazena editace hlavičky e-shopu, včetně možností editace vnitřních prvků jako horní lišta, jazyky atd.

Proklik z náhledového okna

Další možností, jak se dostat na nabídku komponenty je pomocí funkčního tlačítka v náhledu grafiky. Najeďte myší na vybranou koponentu a klikněte na .

V levém sloupci v seznamu komponent můžete výběr ještě upřesnit. Např. když chcete vybrat komponentu Jazyky, která je součástí Hlavičky.

Možnosti nastavení

Každá komponenta má rozdílný výčet možností nastavení vzhledu. Níže nabízíme popis všech dostupných možností.

Barevnost - Přebarvení prvku dle daných barevných možností. Barvu zvolíte kliknutím na danou ikonu.

Oddělovač / rámeček

 • Linka - U běžných grafických prvků se zobrazí jako rámeček. U sekcí jako dělící linka vespod.
 • Grafický (pod) - Možnost nastavení pouze u sekcí grafiky. Pod sekcí se zobrazí oddělovací obrázek podle toho, jaký máte zvolený motiv. Více zde
  • Otočit - Vodorovné otočení grafického oddělovače.

Obrázek na pozadí - Zobrazení obrázku na pozadí daného grafického prvku dle zvoleného motivu (více zde).

 • Vlastní - Možnost vložení vlastního obrázku na pozadí. Obrázek z motivu bude nahrazen.
 • Barevný filtr - Přes obrázek na pozadí se zobrazí barevný filtr, čímž vznikne barevný odstín.
 • Překrytí - Jakým způsobem se na pozadí daný obrázek překryje.
  • Překrýt (cover) - Obrázek se přizpůsobí ploše (nejdelší hraně). Proto v některých zobrazeních (např. v mobilu) bývá obrázek oříznutý. Proporce obrázku však zůstávají zachovány.
  • Obsah (contain) - Obrázek se přizpůsobí ploše tak, aby nedošlo k jeho oříznutí. Na ploše mohou vzniknout nevyplněná místa. Proporce obrázku zůstávají zachovány.
 • Zarovnání - Vertikální a horizontální zarovnání obrázku na pozadí.
 • Opakování - V případě, že je obrázek na pozadí menší než je plocha, můžete nastavit jeho opakování. Ve výchozím stavu se obrázek neopakuje.
  • Opakovat v obou směrech - Obrázek na pozadí se opakuje jako šachovnice ve vertikálním i horizontálním směru.
  • Opakovat na ose x - Obrázek na pozadí se opakuje jen na šířku plochy.
  • Opakovat na ose y - Obrázek na pozadí se opakuje jen na výšku plochy.
 • Schovat v tabletu - Obrázek na pozadí se schová v zobrazení pro tablety.
 • Schovat v mobilu - Obrázek na pozadí se schová v zobrazení pro mobily.
 • Fixovat - Obrázek na pozadí bude mít fixní pozici při scrollování okna prohlížeče. V případě banneru se fixování aktivuje pouze tehdy, pokud má banner pouze jeden snímek.

Stín - Individuální nastavení pro danou komponentu. Podmínkou je mít aktivní funkci Stíny. Více zde.

Barevný přechod - Na pozadí prvku bude barevný přechod. Od světlejší barvy nahoře po tmavší dole.  Podmínkou je mít aktivní funkci Barevné přechody. Více zde.

Animace po najetí - Individuální nastavení pro danou komponentu. Podmínkou je mít aktivní funkci Animace po najetí. Více zde.

Výška banneru - Nastavení výšky banneru typu cover. V případě, že se nejedná o banner typu cover, výška odpovídá výšce vloženého obrázku.

Zarovnání obrázku - Nastavení pozice obrázku vzhledem k ostatním textům.

Zarovnání textu - Horizontální zarovnání textů uvnitř komponenty.

Vertikální zarování - Svislé zarovnání obsahu komponenty.

Skrýt - Zobrazit / nezobrazit daný prvek.

Skrýt nadpis - Zobrazit / nezobrazit nadpis v dané komponentě.

Neformátovat nadpis - Zrušit / ponechat formátování nadpisu.

Obsah - Proklik do administrace dané komponenty. Zobrazí se konkrétní detail nebo seznam položek daného modulu.

Na obrázku níže je zobrazena editace banneru (snímek 1).

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna