Web scraping

Web scraping je technika používaná k extrakci velkých množství dat z webových stránek, kde data jsou extrahována a uložena na místní počítač nebo do databáze ve strukturovaném formátu, jako je CSV, Excel, JSON apod. 

Princip web scrapingu spočívá v tom, že bot (program, který provádí web scraping) stahuje webové stránky a analyzuje jejich HTML kód, aby získal potřebné údaje. Tento proces může být proveden manuálně jednotlivcem, ale je často automatizován pomocí software, aby bylo možné zpracovat velké množství dat rychle a efektivně.

Webové scrapingové techniky jsou velmi užitečné pro sběr a analýzu dat na internetu. Mohou být využity v různých odvětvích, jako je e-commerce, kde se často používají k monitorování cen konkurence, výzkumu trhu, sběru dat pro SEO analýzu a mnoho dalšího.

Je důležité zdůraznit, že i když je web scraping nástrojem, který lze použít pro mnoho užitečných aplikací, může také představovat určité problémy z hlediska ochrany soukromí a právních aspektů. Například pokud webová stránka zakazuje web scraping v jejích smluvních podmínkách (Terms of Service), pak jeho provádění může být považováno za nelegální. Rovněž sběr a použití osobních údajů pomocí web scrapingu může být v rozporu s právními předpisy o ochraně osobních údajů, jako je GDPR. Proto je důležité postupovat eticky a zákonně při použití technik web scrapingu.

Další článek
White hat SEO