XML

XML, zkratka pro Extensible Markup Language, je jazyk používaný k značkování a strukturování dat ve formátu, který je jak lidsky čitelný, tak snadno zpracovatelný stroji. XML byl vytvořený jako standardní formát pro sdílení dat napříč různými systémy, zejména přes internet.

XML je ve své podstatě sada pravidel pro návrh textových formátů, které umožňují reprezentovat složitou hierarchii dat. Tyto data jsou zakódovány mezi značkami, které definují strukturu a význam dat.

Zde je jednoduchý příklad XML dokumentu:

<person> <name>Jane Doe</name> <age>30</age> <email>jane.doe@example.com</email> </person>

XML je velmi flexibilní a univerzální - může reprezentovat téměř jakýkoliv druh dat a je nezávislý na platformě nebo jazyku. Je běžně používán v různých aplikacích, včetně webových služeb, databází, konfiguračních souborů a mnoha dalších.

V kontextu e-commerce se XML často používá pro výměnu informací o produktech mezi obchodníky a platformami, jako jsou srovnávače cen, tržiště, affiliate sítě atd. Produkty jsou obvykle reprezentovány jako XML feed, což je XML dokument obsahující informace o produktech, jako je název, popis, cena, URL obrázku a další relevantní data.

XML je také základem pro řadu dalších technologií, včetně XHTML (kombinace XML a HTML) a SOAP (protokol pro výměnu strukturovaných informací v implementaci webových služeb).