UPgates umožňuje pomocí importu zakládat nové položky. Tuto možnost si nastavujete již v Průvodci vytvořením importu v kroku 2. Jak chcete data importovat. Vyberete způsoby umožňující Zakládání nových položek (více zde). Následně si konfiguraci detailně doladíte v nastavení vytvořeného importu - viz. níže si vysvětlíme na importu produktů.

Postup v administraci

  1. V levém sloupci administrace přejděte do modulu Produkty / Import. Případně si vyberte jiný modul s možností importu a postupujte obdobným způsobem.
  2. Vyberte import ze seznamu vytvořených importů nebo založte nový v průvodci (více zde). Na řádku klikněte na ikonku 
  3. Otevře se vyskakovací okno.
  4. Najeďte do oddílu Zakládání položek.
  5. Ověřte, že v poli Zakládat nové položky vybrána možnost Ano. 
  6. V nabídce polí vyplňte možnosti zakládání nových položek dle nápovědy v tipech 
  7. Klikněte na Uložit.

V případě, že chcete u položek importovat jen vybraná data, přejděte do nápovědy o nastavení zpracování dat v importu. Více zde.

Často se ptáte

Založené produkty se mi duplikují.

Stává se to v situaci, kdy máte v nastavení importu Zakládat položky bez kódu - Ano. Produkt, který nemá kód se poprvé normálně založí. V dalším importu se ten stejný produkt bez kódu ale neaktualizuje a založí se znovu. Řešení je takové, nastavit si v dalším importu možnost Zakládat položky bez kódu na Ne. Případně si dodat do datového souboru kód produktu a pak je možné jednotlivé produkty v dalších importech aktualizovat.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna