Záloha je vytvoření obrazu grafiky v určitém časovém okamžiku. Do tohoto stavu je možné ji vrátit, pokud se rozhodnete zálohu obnovit.

Není možné se vrátit jen do určité části zálohy. Vrátí se vždy její kompletní podoba.

Typy záloh

Podle toho, jak se zálohy vytváří se dělí na následující typy.

  • Manuální - Tvoříte si je sami vždy, když uznáte za vhodné. Např. když děláte úpravy v modulu Designer, u kterých si nejste jistí, zda je budete chtít zachovat do budoucna. Více zde.
  • Systémové - Vytváří se automaticky při určitých událostech a jejich platnost je časově omezená. Více zde.
  • Databázové - Nejedná se o zálohy grafiky, ale datového obsahu vloženého v administraci - texty, obrázky. Více zde.

Často se ptáte

Je možné dělat také zálohy objednávek a produktů?

V případě potřeby si můžete v pravidelných intervalech exportovat data (produkty, články, kategorie...) do samostatných souborů, které si budete ukládat u sebe na disku. Po 1 roce dochází automaticky ke smazání objenávek, i ty však můžete exportovat do externího souboru a tím je uchovat. 

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna