Možnost uložení současné podoby grafiky na testovací verzi. Ukládají se rovněž úpravy provedené v Editoru kódu (více zde).

Vytvoření zálohy

  • Ruční - Vytváříte si ji sami manuálně, kdykoli uznáte za vhodné.
  • Automatické - Vytvoří je systém vždy, když přecházíte na novou verzi grafiky e-shopu (více zde).

Obnovení zálohy

V budoucnu lze kdykoliv obnovit ruční nebo automatickou zálohu a vrátit tak grafiku do stavu, kdy byla záloha vytvořená.

Aktualizovat - Již vytvořenou zálohu je možné přepsat na aktuální verzi. 

Diskuse
Často se ptáte

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna