Manuální zálohy grafiky

Tvoříte si je sami vždy, když uznáte za vhodné. Např. když si nejste jistí, zda úpravu budete chtít zachovat do budoucna.

Zálohy se vztahují jak modulu Designer tak Editor kódu. Jedná se o zálohu grafiky z testovací verze e-shopu.

Vytvoření zálohy

UPgates umožňuje maximálně 3 manuální zálohy grafiky.

 1. Přejděte do sekce Grafika / Zálohy.
 2. Zobrazte oddíl Manuální.
 3. Klikněte na ikonu "+".
 4. Do zálohy se zapíše aktuální čas vytvoření.

Použití zálohy

V budoucnu lze kdykoliv zálohu použít. Vrátíte tím aktuální obraz grafiky do stavu, kdy byla záloha vytvořená.

Uložit zálohu (aktualizace)

Již vytvořenou zálohu můžete přepsat - uložíte aktuální obraz grafiky. 

Původní obraz grafiky se přepíše novým. Pozor! Tento krok nelze vrátit zpět.

Systémové zálohy grafiky

Vytvoření zálohy

Zálohy, které si systém vytváří automaticky při níže uvedených událostech:

 • Překlopení grafiky na ostrou doménu - záloha ostré verze e-shopu před překlopením testovací verze e-shopu. Více zde.
 • Změna verze Designera - záloha testovací verze e-shopu před změnou verze Designera. Více zde.
 • Zapnutí rozšířených možností Editoru kódu - záloha testovací verze e-shopu před zapnutím rozšířených možností Editoru kódu. Více zde.
 • Zapnutí modulu Designer - záloha testovací verze e-shopu před opětovným zapnutí modulu Designer. Více zde.

Omezení systémových záloh

 • Maximální počet vytvořených záloh v každé události je 10.
 • Platnost záloh maximálně 180 dnů.

Zobrazení záloh

 1. Přejděte do sekce Grafika / Zálohy.
 2. Zobrazte jeden z oddílů Systémové.

Použítí zálohy

V budoucnu lze kdykoliv zálohu použít. Vrátíte tím aktuální obraz grafiky do stavu, kdy byla záloha vytvořená.

Zálohy obsahu administrace

Více zde.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna