Systém vám umožňuje pracovat s různími měnami. S tím souvisí také nastavení přesnosti požadované částky, ceny. Následujícím postupem můžete upravit zobrazování desetinných míst.

Popis v administraci

  1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Základní / Měny.
  2. Klikněte na detail měny, u které chcete změnit zaokrouhlování.
  3. V poli “Zaokrouhlovat na” zvolte požadovanou variantu.
  4. Klikněte uložit.