Zaokrouhlování cen

Systém vám umožňuje pracovat s různými měnami. S tím souvisí také nastavení přesnosti požadované částky, ceny. Následujícím postupem můžete upravit zobrazování desetinných míst.

Zaokrouhlení měny se vztahuje na částku, kterou ukládáte - buď S DPH nebo BEZ DPH. Pokud zobrazujete opačnou, tak se po výpočtu ceny vytvoří číslo s desetinnými místy.

Popis v administraci

  1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Základní / Měny.
  2. Klikněte na detail měny, u které chcete změnit zaokrouhlování.
  3. V poli “Zaokrouhlovat na” zvolte požadovanou variantu.
  4. Klikněte uložit.

Zaokrouhlování celkové částky v dokumentech

Kromě výše uvedeného nastavení je možné nastavit individuální zaokrouhlování cen v dokumentech jako např. objednávka, faktura a pod. Nakupovat tak zákazníci mohou s desetinnými hodnotami a konečná objednávka se následně vytvoří se zaokrouhlením na celé koruny. 

  1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Objednávky / Dokumenty.
  2. Vyplňte pole Celkovou částku v CZK zaokrouhlovat.
  3. Uložte.

Zaokrouhlování způsobu platby

Zaokrouhlit je možné hodnoty i podle způsobu platby. V ČR je zcela běžné, že se platby v hotovosti zaokrouhlují na celé koruny. Když však platíte v obchodě kartou, platíte obvykle částku se dvěmi desetinnými místy.

  1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Objednávky / Platby.
  2. Vyberte požadovanou platbu.
  3. V oddíle Rozšířené zaškrtněte pole Zaokrouhlovat dokumenty.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna