Zaokrouhlování cen

Systém vám umožňuje pracovat s různými měnami. S tím souvisí také nastavení přesnosti požadované částky, ceny. Následujícím postupem můžete upravit zobrazování desetinných míst.

Zaokrouhlení měny se vztahuje na částku, kterou ukládáte - buď S DPH nebo BEZ DPH. Pokud zobrazujete opačnou, tak se po výpočtu ceny vytvoří číslo s desetinnými místy.

Popis v administraci

 1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Základní / Měny.
 2. Klikněte na detail měny, u které chcete změnit zaokrouhlování.
 3. V poli “Zaokrouhlovat na” zvolte požadovanou variantu.
 4. Klikněte uložit.

Zaokrouhlování celkové částky v dokumentech

Kromě výše uvedeného nastavení je možné nastavit individuální zaokrouhlování cen v dokumentech jako např. objednávka, faktura a pod. Nakupovat tak zákazníci mohou s desetinnými hodnotami a konečná objednávka se následně vytvoří se zaokrouhlením na celé koruny. 

 1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Objednávky / Dokumenty.
 2. Vyplňte pole Celkovou částku v CZK zaokrouhlovat.
 3. Uložte.

Zaokrouhlování způsobu platby

Zaokrouhlit je možné hodnoty i podle způsobu platby. V ČR je zcela běžné, že se platby v hotovosti zaokrouhlují na celé koruny. Když však platíte v obchodě kartou, platíte obvykle částku se dvěmi desetinnými místy.

 1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Objednávky / Platby.
 2. Vyberte požadovanou platbu.
 3. V oddíle Rozšířené zaškrtněte / odškrtněte pole Zaokrouhlovat dokumenty.
  1. V případě zaškrtnutí se u vygenerovaných dokumentů, které budou obsahovat daný způsob platby, bude celková částka zaokrouhlovat dle nastavení výše.
  2. V případě odškrtnutí se celková částka zaokrouhlí matematicky na dvě desetinná místa.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna