Zaokrouhlování celkové hodnoty v dokumentech lze nastavit odlišným způsobem, než je výchozí nastavení cen (v sekci měny, více zde). Ceny produktů můžete mít například zaokrouhlené na haléře a celkovou hodnotu objednávky na celé koruny.

Postup v administraci

  1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Objednávky / Dokumenty.
  2. Přejděte do oddílu Nastavení.
  3. Proveďte požadované úpravy.
  4. Uložte.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna