Zarovnání označeného textu nebo odstavce doleva, na střed, doprava nebo do bloku.

Postup v administraci

  1. Aktivujte textový editor kliknutím do textového pole.
  2. Označte text, u kterého chcete udělat změny.
  3. V liště funkcí klikněte na ikonu viz. níže.
  4. Uložte.

Obrázky

Pokud zarovnání aplikujete na obrázek, dojde k obtečení jeho okolí. V kodérské terminologii se jedná o tzv. float.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna