Zarovnání označeného textu nebo odstavce doleva, na střed, doprava nebo do bloku.

Postup v administraci

  1. Aktivujte textový editor kliknutím do textového pole.
  2. Označte text, u kterého chcete udělat změny.
  3. V liště funkcí klikněte na ikonu viz. níže.
  4. Uložte.