Varianty produktu mají vlastní unikátní kód, pod kterým se vkládají do objednávky a pod tímto kódem jsou evidovány ve skladovém systému. To umožňuje nastavit vlastní cenu každé z variant.

U varianty upravujete pouze ty informormace, které jsou odlišné od informací u hlavního produktu. Pokud inoformaci neuprvíte, znamená to, že se zdědí z hlavního produktu.

Postup v administraci 

  1. V menu administrace zvolte sekci Produkty / Seznam produktů.
  2. Klikněte na produkt, kterých chcete spravovat.
  3. Zvolte záložku Kombinace oddíl Varianty.
  4. U dané varianty klikněte na ikonku tužky, kalkulačky nebo puzzle.

Popis (ikona tužky)

Cenotvorba (ikona kalkulačka)

Vlastní pole (ikona puzzle)

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna