Varianty produktu mají vlastní unikátní kód, pod kterým se vkládají do objednávky a pod tímto kódem jsou evidovány ve skladovém systému. To umožňuje nastavit vlastní cenu každé z variant.

Postup v administraci 

  1. V menu administrace zvolte sekci Produkty / Seznam produktů.
  2. Klikněte na produkt, kterých chcete spravovat.
  3. Zvolte záložku Kombinace oddíl Varianty.
  4. U dané varianty klikněte na ikonku kalkulačky.
  5. Nastavte cenotvorbu pro danou variantu.
  6. Klikněte uložit.

Diskuse
Často se ptáte

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna