Pokud potřebujete změnit fakturační údaje, je to možné provést následujícím způsobem.

Postup v administraci

  1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Základní / Nastavení obchodu.
  2. V oddílu Fakturační údaje udělejte požadované změny.
  3. Uložte provedené změny.

Pokud má váš e-shop více jazykových mutací, pro každou lze nastavit odlišné fakturační údaje.
Příklad: V anglické jazykové mutaci můžete vystavovat daňové doklady na anglickou pobočku. Případně lze nastavit jen odlišné číslo bankovního účtu. Pole, která nejsou v dalších jazycích vyplněna se budou automaticky přenášet z nastavení v hlavním jazyce.