Při změně hesla uživatele administrace je z bezpečnostních důvodů vyžadováno heslo administrátora, který změnu provádi.

Postup v administraci

  1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Administrace / Uživatelé.
  2. Klikněte na požadovaného uživatele.
  3. Vepište nové heslo pro daného uživatele do polí Heslo a Potvrzení hesla.
  4. Klikněte uložit.
  5. Zadejte své heslo administrátora.
  6. Klikněte Ověřit.