V patičce e-shopu můžete editovat zobrazovaná loga platebních metod, které podporujete. To slouží pro rychlou orientaci zákazníků, ale někdy to platební brány dokonce vyžadují jako podmínku spolupráce. Každá jazyková mutace zde umožňuje mít jiný obsah. Obrázky se zde nevkládají samy podle aktuálně používaných platebních bran, ale musíte je vložit ručně. Úpravu obrázků v patičce můžete upravit následujícím způsobem.

Kromě platebních metod zde můžete umístit také loga srovnávačů, či jiných partnerů

Postup v administraci

  1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Objednávky / Platby.
  2. Sjeďte níže do oddílu Nastavení.
  3. V textovém editoru upravte loga podle potřeby.
  4. Uložte provedené změny.

Daný blok je možné upravit také přes Obsah / Překlady. Hledaná značka (en) je payment-methods.

Zobrazení na eshopu

Modul Designer

Tato funkce je k dispozici až od verze 3.4 modulu Designer. Více o přechodu na nejnovější verzi Designera.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna