Pro přesun kategorie do jiné nadřazené kategorie slouží funkce nadřazená kategorie. Tímto způsobem můžete také kategorie přesunout do jiného menu, než ve kterém jste ji založili.

Postup v administraci

  1. V menu administrace zvolte sekci Kategorie / Seznam kategorií.
  2. Klikněte na kategorii, kterou chcete upravit.
  3. Klikněte na rozevírací nabídku Nadřazená kategorie.
  4. V okně se stromovou strukturou vyberte nadřazenou kategorii.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna