Každá stránka má svou unikátní URL adresu. Vytváří se na základě názvu stránky nebo si ji můžete navrhnout sami. Postup níže se vztahuje na sekci Kategorie. 

Vytvoření nové stránky

Po vytvoření nové stránky se z jejího názvu automaticky vygeneruje unikátní URL adresa.

Vygenerovaná URL adresa v oddílu SEO.

URL adresa se zobrazí v prohlížeči ve tvaru www.VAS-ESHOP.cz/testovaci-nazev

Změna názvu stránky

Pokud si následně změníte název stránky, URL adresa zůstane v původním tvaru.

Vygenerovaná URL adresa v oddílu SEO je v původním tvaru.

URL adresa se zobrazí v prohlížeči ve tvaru www.VAS-ESHOP.cz/testovaci-nazev

Změna URL adresy

Pokud si přejete společně se změnou názvu stránky změnit také její URL adresu, je nutné to provést ručně v oddílu SEO.

Do pole SEO URL lze zadat větu s diakritikou. Systém z ní automaticky vytvoří tvar URL adresy. Např. Testovací název upravené vytvoří URL tvar testovaci-nazev-upravene

URL adresa se zobrazí v prohlížeči ve tvaru www.VAS-ESHOP.cz/testovaci-nazev-upravene

Změna URL adresy způsobí neplatnost původní URL adresy. Např. pokud měl zákazník ve svém prohlížeči záložku na původní URL adresu stránky, tak se mu nyní zobrazí na e-shopu chybová stránka. Proto je vhodné využít přesměrování URL adres. Více zde.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna