Podpis se automaticky přidávý na konec textového pole do všech odeslaných zpráv z administrace. Každý uživatel si může nastavit vlastní.

Postup v administraci

  1. V menu administrace zvolte sekci Můj účet / Profil.
  2. Vyplňte pole Podpis dle potřeb.
  3. Uložte.