Podpis se automaticky přidává na konec textového pole do všech odeslaných zpráv z administrace. Každý uživatel si může nastavit vlastní. Ve výchozím nastavení má administrátor dynamickou značku {$system_email_signature}, která reprezentuje hodnotu nastavenou v sekci administrace Nastavení / Základní / Nastavení obchodu / Podpis.

Postup v administraci

  1. V menu administrace zvolte sekci Můj účet / Profil.
  2. Vyplňte pole Podpis dle potřeb.
  3. Uložte.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna