V emailu se používá systémový (univerzální) podpis, který se pomocí značky {$system_email_signature} využívá na různých místech administrace (např. v systémových emailech, v uživatelích). 

Postup v administraci

  1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Základní / Nastavení obchodu.
  2. V oddílu Komunikace upravte pole Emailový podpis {$system_email_signature}.
  3. Uložte provedené změny.

Podpis uživatele administrace

Pokud je zpráva odeslána jedním z více uživatelů administrace (např. zpráva zákazníkovi z detailu objednávky), tato zpráva bude odeslána s podpisem uživatele, který má nastavený ve svém profilu.

Postup v administraci

  1. V menu administrace zvolte sekci Můj účet / Profil.
  2. Vyplňte pole Podpis.
  3. Uložte.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna