Možnost výběru velikosti písma a bloku textů jako jsou odstavec a nadpisy. Prvky textu v grafice e-shopy se automaticky naformátují dle nastavených stylů.

Postup v administraci

  1. Aktivujte textový editor kliknutím do textového pole.
  2. Označte text, u kterého chcete udělat změny.
  3. V liště funkcí rozklikněte pole Odstavec a zvolte požadovaný formát.
  4. V liště funkcí klikněte a nastavte požadovanou velikost textu.
  5. Uložte.