Možnost výběru velikosti písma a bloku textů jako jsou odstavec a nadpisy. Texty se automaticky naformátují dle nastavených stylů e-shopu.

Postup v administraci

  1. Aktivujte textový editor kliknutím do textového pole.
  2. Označte text, u kterého chcete udělat změny.
  3. V liště funkcí rozklikněte pole Odstavec a zvolte požadovaný formát.
  4. V liště funkcí klikněte a nastavte požadovanou velikost textu.
  5. Uložte.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna