Tento článek byl vytvořen před více jak 2 roky a může obsahovat zastaralé informace.

Dynamický zástupce (nebo také proměnná) je nositelem hodnoty, která se doplní např. při generování dokumentu, systémového emailu, konverzního kódu atd. Začíná a končí hranatou závorkou. Uvnitř je název se znaménkem $ na začátku.

Příklad: Dynamičtí zástupci se používají v dokumentech. Ty se od sebe liší podle jednotlivých hodnot - čas objednávky, informace o zákazníkovi apod. Dynamičtí zástupci se v dokumentu nahradí hodnotami uloženými v databázi e-shopu. Pokud v administraci změníte hodnotu, kterou dynamický zástupce reprezentuje, projeví se tato změna automaticky na místech, kde byl zástupce použitý.

Pokud značku kopírujete, dejte pozor, ať při kopírování nepřenesete do textu nežádoucí formátování značky (je dobré si značku nejdříve překopírovat do prázdného souboru .txt a odtud již neformátovaný text znovu zkopírovat). Případně přesně značku včetně všech závorek přepište ručně.

Příklad

V následujícím příkladu si ukážeme, jak přesně vložit Fakturační adresu provozovatele do dokumentu. Obdobným způsobem můžete pracovat s dynamickými odkazy v rámci jiných modulů administrace.

Postup v administraci

  1. V nabídce Zástupci najděte zástupce pro hodnotu fakturační adresa. Myší najedete na danou značku a zobrazí se tip s nápovědou.
  2. Značku jednoduše opíšte do textového pole přesně tak, jak je předepsáno {!$billing_address}.
  3. Uložte změny.
  4. Následně se v dokumentu vyplní hodnota, která je zadaná v administraci.

Pokročilá práce se značkami

Pomocí značek lze obsah vkládat do podmínek, jak je uvedeno v obrázku výše v případě značky {!$billing_address}.

Podmínka je zde {if $billing_address} .... {/if} 

Pokud budete někdy podmínku mazat, je důležité ji odstranit kompletně, tedy včetně uzavírací značky {/if}. Jinak se v dokumentu objeví chyba.

Některé značky jsou zobrazeny v poli proměnných. Např. {$products}. Pro zobrazení jejich obsahu se používají cykly, např. {foreach $products as $product}

Pokročilou práci s dynamickými značkami doporučujeme technicky zdatným uživatelům, protože při ní může dojít k chybě. V takovém případě je třeba vrátit vše do původního stavu z vlastní zálohy.

Diskuse
Často se ptáte

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna