Značka (nebo chcete li proměnná) je nositelem hodnoty, kterou si nastavujete někde v administraci e-shopu. Pokud značku umístíte např. do těla dokumentu nebo systémového emailu, místo ní se po odeslání zprávy zobrazí její hodnota.

Příklad: Adresa provozovatele e-shopu má značku {!$billing_address} a tu lze vložit do dokumentů. Její hodnotu nastavujete v  Nastavení / Systémové / Provozovatel. V detailu dokumentu nad textovým polem najdete seznam použitelných značek (viz. obrázek níže). Značku jednoduše opíšete do textového pole. Je třeba ji opsat přesně tak, jak je předepsaná v seznamu značek (včetně hranatých závorek), jinak se hodnota po odeslání dokumentu nezobrazí.

Pokud hodnotu značky v administraci změníte (v tomto případě změníte adresu provozovatele e-shopu v Nastavení / Systémové / Provozovatel), začne se úprava automaticky generovat ve všech nových dokumentech.

Na co si dát pozor?

Značky někdy bývají obaleny do tzv. podmínkových značek {if ...} ... {/if} a ty je třeba odstranit také (počáteční i koncovou značku). V případě, že zde uděláte chybu, může dojít k chybě.

Diskuse