Tento článek byl vytvořen před více jak 2 roky a může obsahovat zastaralé informace.

Značka (neboli proměnná) je nositelem hodnoty. Tu nastavujete v administraci e-shopu. Značku umístíte např. do těla dokumentu nebo systémového emailu a místo ní se po odeslání zprávy zobrazí její hodnota. Pokud hodnotu značky v administraci změníte, projeví se tato změna automaticky ve všech nově generovaných dokumentech. V následujícím příkladu ukážeme, jak přesně vložit např. Fakturační adresu provozovatele do dokumentu.

Postup v administraci

  1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Základní / Nastavení obchodu.
  2. Zkontrolujte, že máte v eshopu zadanou fakturační adresu.
  3. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Objednávky / Dokumenty.
  4. Klikněte na danou šablonu dokumentu.
  5. Z pole Zástupce najděte správného zástupce pro hodnotu fakturační adresy.
  6. Značku jednoduše opíšete do textového pole přesně tak, jak je předepsáno v seznamu "{!$billing_address}".
  7. Uložte změny.
  8. Následně se v dokumentu vždy doplní hodnota, která je zadaná v administraci z bodu č. 2 

Tip Pomocí značek lze obsah vkládat do podmínek, jak je uvedeno výše v obrázku v případě značky {!$billing_address}. Podmínka je zde ve formátu {if $billing_address} .... {/if}.

Upozornění Pokud budete někdy podmínku mazat, je důležit ji odstranit kompletně, tedy včetně uzavírací značky {/if}. Jinak se v dokumentu objeví chyba.

Upozornění Pokud značku kopírujete, dejte pozor, ať při kopírování nepřenesete do textu nežádoucí formátování značky (je dobré si značku nejdříve nakopírovat do prázdného souboru .txt a odtud již neformátovaný text znovu zkopírovat).

Diskuse
Často se ptáte