Dynamičtí zástupci

Dynamický zástupce (nebo také proměnná) je nositelem hodnoty, která se doplní např. při generování dokumentu, systémového emailu, konverzního kódu atd. Začíná a končí složenou závorkou. Uvnitř je název se znaménkem $ na začátku.

Hodnota dynamického zástupce se přebírá z konkrétního údaje v administraci e-shopu. Např. se může jednat o hodnotu pro název produktu apod. Pokud hodnotu zástupce v administraci změníte, začne se nová hodnota automaticky generovat na všech místech, kde je zástupce umístěn.

Možnosti a omezení

Nabídka dynamických zástupců se vztahuje pouze k danému formulářovému poli, nad kterým je umístěná. Pokud zástupce použijete na jiných místech administrace, nebude se jeho hodnota generovat nebo může dojít k chybě.

V šablonách emailů nejsou některé údaje dostupné na všech místech z důvodu rychlejšího zpracování dat.

Příklad: Typicky se dynamičtí zástupci používají v dokumentech. Ty se od sebe liší podle jednotlivých údajů jako jsou informace o zákazníkovi, objednané produkty apod. Dynamičtí zástupci se v dokumentu nahradí hodnotami uloženými v databázi e-shopu.

Pokud v administraci změníte hodnotu, kterou dynamický zástupce reprezentuje, projeví se tato změna automaticky na všech místech, kde byl zástupce umístěn.

Dynamické zástupce je možné používat pouze v naší administraci. Při externím použití nebudou naši dynamičtí zástupci fungovat. Např. v externím klientovi emailové služby (Feldhost, Ecomail...) apod.

Vložení značky do textového pole

Nejlepší způsob je značku pro dynamického zástupce zkopírovat následujícím postupem:

  1. Na značku stačí pouze kliknout kurzorem myši, čímž se zkopíruje do schránky.
  2. Následně klikněte v textovém poli do místa, kam si přejete vložit značku tohoto dynamického zástupce.
  3. Značku dynamického zástupce vložíte ze schránky pomocí klávesové zkratky Ctrl + V.

Pokud značku dynamického zástupce kopírujete jiným způsobem než je popsáno výše, dejte pozor, aby se do textu nepřeneslo také nežádoucí formátování a jiné znaky. Případně je lepší značku zástupce přesně opsat včetně všech závorek.

Příklad

V následujícím příkladu si ukážeme, jak přesně vložit údaj o městě zákazníka do dokumentu. Obdobným způsobem můžete pracovat s dynamickými zástupci v rámci jiných modulů administrace.

Postup v administraci

  1. V nabídce Zástupci najděte značku dynamického zástupce {$invoice->customer->city} pro hodnotu Město zákazníka. Myší najedete na danou značku a zobrazí se tip s nápovědou.
  2. Značku jednoduše zkopírujete a vložíte na potřebné místo v dokumentu dle postupu výše.
  3. Uložte.
  4. Při generování dokumentu se namísto této značky automaticky vyplní hodnota, která je pro tento údaj zadaná v administraci.

Pokročilá práce se značkami

Pomocí značek dynamických zástupců lze obsah vkládat do podmínek, například u značky {!$billing_address}.

Podmínka je zde {if $billing_address} .... {/if}.

Pokud budete někdy podmínku mazat, je důležité ji odstranit kompletně, tedy včetně uzavírací značky {/if}. Jinak se v dokumentu objeví chyba.

Některé značky obsahují pole proměnných, např. {$products}. Pro zobrazení jejich obsahu se používají cykly typu {foreach $products as $product} apod.

Pokročilou práci s dynamickými značkami doporučujeme technicky zdatným uživatelům, protože při ní může dojít k chybě ve zpracování daného dokumentu/emailu. V takovém případě je potřeba vrátit vše do původního stavu obnovením daného dokumentu/emailu (více zde) anebo z vlastní zálohy.


Separátní proměnné a jejich možnosti

type_of_configuration může být attribute, attribute_group, separator
type_of_attributes může být one_value, more_values, text

[
 {
  "type_of_configuration": "separator",
  "name": "NADPIS"
 },
 {
  "type_of_configuration": "attribute",
  "type_of_attributes": "one_value",
  "name": "1", "values": [
    {
      "value": "China",
      "operation": "+",
      "price": 95,
      "price_with_currency": "95,45 Kč"
     }
    ]
   },
   {
    "type_of_configuration": "attribute",
    "type_of_attributes": "more_values",
    "name": "2", "values": []
     },
     {
      "type_of_configuration": "attribute_group",
      "attributes": [
       {
         "type_of_configuration": "attribute",
         "type_of_attributes": "more_values",
         "name": "3",
         "values": []
        }
       ]
      },
      {
       "type_of_configuration": "attribute",
       "type_of_attributes": "text",
       "name": "Poznámka",
       "values": [
        {
          "value": ""
         }
       ]
     }
  ]

Na této stránce

Další zdroje informací

Facebook Forum

Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému Upgates.

Přejít do fóra

Akademie

Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

Přejít do akademie

Novinky z Blogu

Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

Přejít do blogu

Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

Zákaznická podpora