Značka (nebo chcete li proměnná) je nositelem hodnoty, kterou si nastavujete někde v administraci e-shopu. Značku umístíte např. do těla dokumentu nebo systémového emailu a místo ní se po odeslání zprávy zobrazí její hodnota. Pokud hodnotu značky v administraci změníte, projeví se tato změna automaticky ve všech nově generovaných dokumentech.

Příklad: Fakturační adresa provozovatele e-shopu má značku {!$billing_address} a tu lze vložit do dokumentů. Její hodnotu nastavujete v  Nastavení / Základní / Nastavení obchodu. V detailu dokumentu (Nastavení / Objednávky / Dokumenty) nad polem Text najdete seznam použitelných značek (viz. obrázek níže). Značku jednoduše opíšete do textového pole. Je třeba ji opsat přesně tak, jak je předepsáno v seznamu značek (včetně hranatých závorek), jinak se hodnota po odeslání dokumentu nezobrazí. 

Tip! Pomocí značek lze obsah vkládat do podmínek, jak je uvedeno výše v obrázku v případě značky {!$billing_address}. Podmínka je zde ve formátu {if $billing_address} .... {/if}.

Upozornění!Pokud budete někdy podmínku mazat, je důležit ji odstranit kompletně, tedy včetně uzavírací značky {/if}. Jinak se v dokumentu objeví chyba.

Upozornění! Pokud značku kopírujete, dejte pozor, ať při kopírování nepřenesete do textu nežádoucí formátování značky (je dobré si značku nejdříve nakopírovat do prázdného souboru .txt a odtud již neformátovaný text znovu zkopírovat).

Diskuse