Pro zobrazení kódu kategorie postupujte následovně. Každá nová kategorie dostává přiřazený kód dle číselné řady (více zde). 

Na základě kódu kategorie probíhá import kategorií. Kód musí být stejný v importovaném souboru i nastavení administrace, aby poznal systém, kam má data přiřadit. 

Postup v administraci

  1. V menu administrace zvolte sekci Kategorie / Seznam kategorií.
  2. Klikněte na konkrétní kategorií, jejíž kód potřebujete zjistit.
  3. Sjeďte na stránce níže do sekce Rozšířené.
  4. Zde je zobrazen kód kategorie.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna