Informace o nejprodávanějších produktech (případně variantách) v konkrétních kategoriích najdete v detailu dané kategorie v oddílu Nejprodávanější. Do souhrnu se započítávají také prodejte z podkategorií dané kategorie.

Postup v administraci

  1. V menu administrace zvolte sekci Produkty / Nejprodávanější.
  2. V tabulce s produkty vidíte skutečné prodeje jednotlivých artiklů.
  3. Do sloupce Fiktivní prodej vložte počet fiktivních prodejů tak, aby byl celkový počet větší než u ostatních položek a artkl se zobrazil na předních místech.
  4. Uložte.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna