Následujícím způsobem zobrazíte evidenci financí spojenou s pokladnou. 

Pro lepší přehlednost a zobrazení všech požadovaných údajů si doporučujeme přizpůsobit Sloupce, které se mají zobrazovat dle návodu zde. 

Postup v administraci

  1. V menu administrace zvolte sekci Statistiky / Pokladna.
  2. V záložce Denní souhrn najdete počáteční a konečnou hotovost, denní obrat v hotovosti / kartou, vložené a vybrané prostředky.
  3. V záložce Historie transakcí najdete všechny provedené transakce na dané pokladně.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna