Během a po zpracování importu máte k dispozici detailní informace o stavu importu, tj. počty zpracovaných a nezpracovaných položek, chyby, upozornění atd.

Stavy importu

U každého vytvořeného importu máte možnost sledovat aktuální stav průběhu daného cyklu importu. Jaké jsou možnosti stavů najdete v tipu po najetí na ikonku

Postup v administraci

 1. V menu administrace zvolte modul:
  • Pro import objednávek Objednávky / Import.
  • Pro import produktů Produkty / Import.
  • Pro import kategorií Kategorie / Import.
  • Pro import zákazníků Zákazníci / Import.
 2. Klikněte na ikonku na řádku importu. Získáte informace o průběhu jednotlivých cyklů importu v čase. 
 3. U konkrétního řádku (cyklu) importu si opět můžete rozkliknout detail pomocí ikonky  Získáte podrobné informace, jak tento cyklus importu proběhl.
 4. U konkrétní hodnoty (např. nově založených parametrů produktu) klikněte opět na ikonku  a získejte informaci, jaké hodnoty byly založeny.

Informace o importovaném produktu

U produktu, který byl založen pomocí importu najdete v jeho detailu podrobné informace o tom, kdy a jakým importem byl založen a aktualizován.

 • Přejděte do detailu konkrétního produktu.
 • Ujistěte se, že jste v záložce Popis.
 • Přejděte do oddílu Rozšířené.
 • Najeďte do sekce Import / Export. Zobrazí se pouze, pokud je produkt založený nějakým importem.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna