Po vytvoření nového ceníku se u všech produktu zobrazí nový řádek v oddílu Ceny. Tento řádek obsahuje informaci a možnosti nastavení konkrétní ceny produktu pro zákazníky využívající ten ceník. Cena se vždy vypočítává z výchozího ceníku podle nastavené slevy/zdražení. Přepočítaná cena se zobrazuje šedě a kurzívou. V příkladu níže je uvedena 5% sleva z ceny 499 Kč. Tímto postupem můžete přepočítanou cenu přepsat novou na ručně zadanou hodnotu. Nastavení vám umožní například zaokrouhlit částky na marketingově zajímavé hodnoty nebo ještě více snížit / zvýšit dle potřeby.

Postup v administraci

  1. V menu administrace zvolte sekci Produkty / Seznamy produktů.
  2. Klikněte na produkt, u kterého chcete ceníkovou slevu spravovat.
  3. Sjeďte níže do oddílu Ceny.
  4. Upravte cenu dle vašich požadavků.
  5. Uložte.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna