Po vytvoření nového ceníku s nastavenou slevou můžete následně ručně upravit nebo jen zkontrolovat konkrétní vypočtené ceny u daného produktu. Nastavení vám umožní například zaokrouhlit částky na marketingově zajimavé hodnoty. Stejně tak individuálně nastavit cenu produktu pro daný ceník.

Postup v administraci

  1. V menu administrace zvolte sekci Produkty / Seznamy produktů.
  2. Klikněte na produkt, u kterého chcete ceníkovou slevu spravovat.
  3. Sjeďte níže do oddílu Ceny.
  4. Upravte cenu dle vašich požadavků.
  5. Uložte.