V systému máte možnost zobrazit si všechny souhlasy, které zákazník potvrdil. Souhlasy se dají založit podle návodu zde a následně je přiřadit do formuláře, ve kterém se mají zobrazovat (více zde).

Postup v administraci

  1. V menu administrace zvolte sekci Zákazníci / Seznam zákazníků.
  2. Klikněte na požadovaného zákazníka.
  3. Přejděte na záložku Přehledy.
  4. Rozevřete oddíl Souhlasy.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna