Následující postup vám umožňuje nastavit, jaká cena se má zákazníkům zobrazovat na e-shopu. Zobrazovat ceny bez DPH můžete pouze tehdy, jste-li plátci DPH (více zde). Pokud nejste plátci, zobrazí se vždy jen ceny s DPH. 

Nastavení se provádí na úrovni ceníků, proto je možné mít na e-shopu maloobchod i velkoobchod zároveň. Zobrazení cen s DPH se hodí pro maloobchodní prodej (B2C). Zobrazení bez DPH využijí spíše velkoobchodníci (B2B).

Např. po přihlášení velkoobchodního zákazníka se identifikuje jeho VO ceník (zvýrazní se ceny bez DPH). Do té doby měl ceník Výchozí, který je maloobchodní (zvýrazněny ceny s DPH).

Postup v administraci

 1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Produkty / Ceníky.
 2. Vyberte ceník, u kterého chcete nastavit zvýraznění cen.
 3. Ve vyskakovacím okně vyplňte pole Zvýraznit cenu na e-shopu.
 4. Provedené změny uložte.

  Zobrazení na eshopu

  Zvýraznění ceny s DPH (maloobchod)

  Popisek "s DPH"

  Pokud zvýrazňujete na e-shopu cenu s DPH (v daném ceníku), máte možnost nastavit si, zda chcete za cenou zobrazit i popisek "s DPH". Po najetí na tento popisek se ve vyskakovací bublině navíc zobrazí cena bez DPH.

  Zvýraznění ceny na e-shopu bez DPH (velkoobchod)

  Popisek "bez DPH"

  V případě, že máte nastaveno zvýrazňovat cenu bez DPH, popisek "bez DPH" se zobrazí automaticky vždy. Zároveň se také zobrazí cena s DPH.

  Nezobrazení informace o DPH

  Pokud není provozovatel e-shopu plátcem DPH, popisky "s DPH" a "bez DPH" se na celém e-shopu nezobrazují vůbec.

  Nepomohla Vám tato nápověda?

  Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

  UPgates poradna