Pokud má váš e-shop více jazykových mutací, zobrazí se možnost zobrazení v jazyku. Jedná se prakticky o totožnou funkci jako zobrazit na webu, pouze se nevztahuje na celý e-shop, ale jednotlivé jazykové mutace. Po zaškrtnutí ve formuláři přibudou pole pro vyplnění překladů.

Postup v administraci

  1. V menu administrace zvolte požadovanou sekci.
  2. Klikněte na danou položku.
  3. V oddíle Hlavní zaškrtněte / odškrtněte zobrazení dané jazykové varianty.
  4. Uložte.